Ikaze ku rubuga rw'amakuru muri EPR Website: www.epr.rw Email: secretariat@epr.rw Tel: +25025257858
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10

Icyerekezo & Intego

Itorero rikwiye, rihuje kandi riteye imbere.

Indangagaciro

Ubufatanye, Agaciro, Urukundo,Ukwiyoyoshya, Ubudahemuka n'Ukuri . .

Learn more

Intego za EPR cyangwa impamvu yo kubaho, bigaragazwa n'abayigize mu bikorwa bikurikira :


- Ivugabutumwa mu rukundo n'agakiza Imana Itanga kubw'Umwna wayo Yesu Kristo,
- Kugira uruhare mu mibereho myiza y'ibyaremwe no mu mibanire myiza biciye mu bikorwa by'urukundo byo gufasha bitanga ubuhamya bwiza.
- Guhingura abagabo n'abagore abantu bazana impindukanziza mu muryango nyarwanda.

ATT: Due to both website updates related to new strategic plan and new hosting plan, more about EPR and related information will be back online by January 2019. Sorry for this delay Message from EPR ICT ServicesBy Epimu Epimaque MUNYANKINDI +250788805727 epimu@epr.rw

Amakuru y'ingezi kuri EPR

Mutarama 2019 by Epimu

Amateka y'Itorero

Mu mwaka wa 1907, intumwa za misiyoni ya Beteli mu gihugu cy'u Budage hamwe n'abandi bavugabutumwa baturutse muri Tanzaniya nibo batangije icyaje guhinduka "Itorero Presibiteriyeni mu Rwanda" ariyo mpamvu uyu mwaka ufatwa mu mateka nk'intangiriro ya EPR.

Kuva Itoreroritangiye, ryakomeje kuyoborwa n'abaturutse ku mugaabane w'uburayi kugera mu 1959 ribonye ubwigengenge. Iki gihe nibwo ryantangiye kwanguka rigamije kugeza ubutumwa mu gihugu hose.

1994 Itorero n'umuryango nyarwanda muri rusange byarangiritse, ibikorwa remezo birangirika (Insengero, amashuri, amavuriro,..) ndetse n'abakristo benshi bari bagize Itorero (Abakristo,abakuru, abadiyakoni, abashumba,...)baricwa abandi barahunga ndetse n'abandi bafunzwe. Ibi byatumye ibikorwa by'Itorero bisubura inyuma cyane mu gihe ryari ryitezweho kugira uruhare rukomeye mukunga abanayarwanda no kubinjiza mu bikorwa by'Iterambere ryuzuye.

2008 Nyuma yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 100, Inama nyobozi z'Itorero zasabye ko hatangira gahunda yo kwigira no kongera uruhare rw'abagenerwa bikorwa mu bibakorerwa. Ibi byakomeje kwigwaho no kongerera ubushobozi za Paruwasi kugera mu 2014 ubwo hashizweho urwego rwa Presibiteri rwaje ruhuza Paruwasi zegeranye rusimbura icyahoze kitwa indembo. Indembo 17 zasimbujwe Presibiteri 7 arizo: Kigali, Zinga, Remera,Gitarama, Kirinda, Gisenyi na Rubengera.

Mutarama,2019 by Epimu

Imiterere y'Itorero muri iki gihe

Gahunda yo kwigisha, gusonanurira no gufasha abakristo kugira uruhare mu bibakorerwa ikorerwa mu Itorero hose binyujijwe muri Presibiteri zirindwi (7).

Izi nzego z'Itorero zihuza Paruwasi ziri hagati ya 10 na 50 zegeranye, zikora imirimo yose yakorerwaga ku biro bikuru by'Itorero ariko mu gace zikoreramo. Zifite urwego rw'ubuvugizi, Ubuyobozi n'imari, gukura ku Itorero, Uburezi n'iterambere ndetse na servisi z'ubuzima. ibiro bikuru bya EPR bihuza imirimo n'ibikorwa binini bikorerwa kuri urwo rwego.

Kuva tariki ya 18 Ukuboza 2014, Itorero rifite abayobozi n'abavuguzi batowe n'inteko nkuru ya EPR aribo "Rev. Dr Pascal BATARINGAYA"-Umuyobozi akaba n'umuvugizi wa EPR mu Rwanda hamwe na "Rev Julie KANDEMA"-Umuyobozi akaba n'umuvugizi wungirije wa EPR. .

More

Abayoboye EPR ku rwego rw'Itorero no ku rwego rwa Presibitari

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08

Abayobozi ku rwego rw'Itorero

Rev Dr Pascal BATARINGAYA-EPR President

Rev Julie KANDEMA -EPR Vice President


Abayobozi ku rwego rwa Presibitari

Kigali

Rev Juvenal RWAMUNYANA-President

Rev Julius NGENDAHAYO -Vice President

Remera

Rev Jerome BIZIMANA-President

Rev Jean Marie Vianey MUKESHIMANA -Vice President

Gitarama

Rev Celestin NSENGIMANA -President

Rev Alphonse NDEREREHE-Vice President

Gisenyi

Rev Joseph NDAGIRO-President

Rev Beathe MUKAMURENZI-Vice President

Kirinda

Rev Prince KARANGWA-President

Rev Augustin KAZAMARANDE-Vice President

Rubengera

Rev Albertine NYIRANEZA-President

Rev Zabulon MUSABYIMANA-Vice President

Zinga

Rev Daniel DUSHIMIMANA-President

Rev Jean Marie Vianey HANYURWINEZA-Vice President

More
ATT: Due to both website updates related to new strategic plan and new hosting plan, more about EPR and related information will be back online by January 2019. Sorry for this delay Message from EPR ICT ServicesBy Epimu Epimaque MUNYANKINDI +250788805727 epimu@epr.rw
Image

Church growth Program

.

The EPR is divided in 7 Presbyteries, those are constituted of 163 parishes. More than 200 pastors and evangelists work to spread the word of God! This program organises evangelisation campaigns, Bible studies in local communities and rein- force the pastors abilities. Inside this program, the women and family department set up Bible trainings, semi- nars against domestic violence and various events to strengthen the economic capaci- ties of the women. The diacony assists the poorest: sick people, prisoners and handicapped. This department also supports students that cannot afford their tuition fees. There is also a component of the evangelisation program dedicated to youth that oversees different groups: schoolchildren, students, graduates, singers, musicians and so on. The organisation of sports events or sensitization to entrepreneurshipare also parts of its prerogatives..

More
Image

Education and Development Program

.

The EPR operates 117 schools in Rwanda. The main goal of this program is to ensure access to an education of quality for everyone. In order to reach this objective, trainings for teach- ers are organised, schools infrastructure are permanently im- proved and socio - professional integration of the youth is, among other aspects, the object of a specific attention. In Kigali, the programme also created the Centre Protestant d’Amour des Jeunes ( CPAJ ). This center is a shelter but also a professional training center for children of the street. An other similar project called the Community Center and Develop- ment Program ( CDDP ) is locat- ed in Rwamagana. Aside of the education component of the program is the develop- ment part. It exists to support communities living in the rural areas of Rwanda. Arrange- ments of water points, electrifi- cation of the parishes, crea- tion of credits / savings groups or sensitization to responsible and sustainable agriculture are some of the undertaken measures for this purpose

More
Image

Health and HIV Projects

-

The Presbyterian Church in Rwanda manages eight health facilities: Two district hospitals (Remera Rukoma and Kirinda) and six health centers (Bi guhu, Ki rambo,Kirinda, Remera Rukoma, Rubengera and Rwahi ). Moreover,projects at the community level covering various themes such as HIV/AIDS, the fight against malnutrition or family planning are conducted.

More More
video